Publikt

Publikt

Publikt ges ut av Fackförbundet ST och distribueras till förbundets medlemmar (63 % kvinnor, 37 % män) samt beslutsfattare, opinionsbildare och andra intresserade.
TS-kontrollerad upplaga: 89 300 exemplar (TS 2016).

I Publikt når du läsare som:
- Arbetar på statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, inom rättsväsendet, på högskolor och universitet, samt på stora statliga företag som Posten och SJ.
- Deltar i beslut om inköp för miljardbelopp – kontorsmöbler, kontorsmateriel, it-utrustning, programvaror, trycksaker och mycket annat.
- Planerar och arrangerar kurser och konferenser.
- Är välutbildade, har en bra lön och är medvetna konsumenter och
engagerade samhällsmedborgare.
- Rekryterar personal.

Gender distribution

Women
63%
Men
37%